Professionals de la salut i entitats

Sol.licita més informació

atencion
Telèfon 24h
93 254 69 03
Localización
Oficina Barcelona
C/ Balmes 397
Contacto
Correu

Programa de col·laboració per a professionals de la salut i entitats (fundacions, associacions i agrupacions de persones amb alguna malaltia)

En Suanity disposem d’un programa especial de col·laboració que té com a objectiu aportar, tant a la persona atesa com al seu entorn familiar, una solució diferencial de valor complementària a l’atenció i tractaments habituals.

Aquesta garantirà la màxima qualitat de vida a nivell integral, en tractar tots els àmbits de la persona (físic, psicològic, social i espiritual).

Si ets un professional de la salut o representes a una entitat, l’acord permet que les persones amb necessitat de ser ateses de Barcelona i àrea metropolitana puguin beneficiar-se dels nostres serveis a través de la teva derivació directa.

El programa de col·laboració està orientat a tot tipus de personal sanitari o entitat que atengui a persones amb malalties cròniques, oncològiques o amb necessitats d’atenció a processos de final de vida.

Els casos derivats seran tractats a través dels nostres serveis específics d’atenció adaptats a cada col·lectiu:

+ - Serveis per a persones amb malalties oncològiques

Dirigit a persones amb malalties oncològiques que necessiten orientació, assessorament i cures addicionals que no estan inclosos en el tractament de la pròpia malaltia (suport emocional, control del dolor, tractament dels efectes secundaris de la quimioteràpia i la radioteràpia, orientació i assessorament …) .

Més informació

+ - Serveis per a persones amb malalties cròniques

Persones amb malalties cròniques avançades o pluripatologia que generi un grau de dependència que requereixi d’assistència domiciliària: exemples de patologies típiques per a aquest cas.

També persones amb malalties cròniques en fase estable, que precisin seguiment en consulta: exemples de patologies típiques per a aquest cas.

Més informació

+ - Serveis per a persones amb malaltia avançada en fase final

Dirigit a persones amb una malaltia crònica o oncològica avançada que necessiten cures pal·liatives.

Un pla de salut enfocat a atendre la persona en el seu domicili i si ho desitja, pugui romandre a casa fins al final, en companyia dels seus.

Més informació

Demana més informació

atencion
Telèfon 24h
932 546 903
Localización
Oficina de Barcelona
C/ Balmes 397