Asseguradores de la salut i decessos

Sol.licita més informació

atencion
Telèfon 24h
93 254 69 03
Localización
Oficina Barcelona
C/ Balmes 397
Contacto
Correu

Serveis per a companyies asseguradores de la salut i decessos

T’oferim un itinerari amb diferents nivells d’intensitat, segons els reptes de la companyia.

La nostra oferta s’adapta a les necessitats de les persones i al seu moment vital aportant, tant a la persona atesa com al seu entorn familiar, una solució diferencial de valor complementària a l’atenció i tractaments habituals.

Amb tot això, garantim la màxima qualitat de vida a nivell integral, en tractar tots els àmbits de la persona (físic, psicològic, social i espiritual).

+ - Beneficis per a les companyies

 • Control i monitoratge del consum dels recursos.
 • Disminució de costos en reduir considerablement:
  • El nombre i la durada dels ingressos hospitalaris.
  • Les visites a serveis d’urgències.
  • Els trasllats als centres sanitaris.
 • Poder oferir serveis únics que proporcionen un plus de qualitat en oferir  un gran nombre de beneficis per a la persona atesa i el seu entorn.
 • Fidelització de clients.
 • Diferenciació respecte a la competència.

+ - Atenció i seguiment a persones amb malalties cròniques

Dirigit a Persones amb malalties cròniques avançades o pluripatologia que generi un grau de dependència que requereixi d’assistència domiciliària.

També a persones amb malalties cròniques en fase estable, que necessitin seguiment en consulta.

Més informació

+ - Suport i seguiment a persones amb malalties oncològiques

Dirigit a persones amb malalties oncològiques que necessiten orientació, assessorament i cures addicionals que no estan inclosos en el tractament de la pròpia malaltia (suport emocional, control del dolor, tractament dels efectes secundaris de la quimioteràpia i la radioteràpia, orientació i assessorament …) .

Més informació

+ - Atenció intensiva a domicili per a persones amb necessitat de cures pal·liatives

Dirigit a persones amb una malaltia crònica o oncològica avançada que necessiten cures pal·liatives.

Un pla de salut enfocat a atendre la persona en el seu domicili i si ho desitja, pugui romandre a casa fins al final, en companyia dels seus.

Més informació

+ - Hospitalització a domicili

El servei d’hospitalització a domicili és una modalitat assistencial, que ofereix un conjunt de cures prestats en el domicili a pacients prèviament hospitalitzats, quan no precisen de l’estructura hospitalària, però encara necessiten vigilància activa i assistència o tècniques complexes.

Més informació

Sol.licita més informació

atencion
Telèfon 24h
93 254 69 03
Localización
Oficina Barcelona
C/ Balmes 397
Contacto
Correu