Hospitals

Sol.licita més informació

atencion
Telèfon 24h
93 254 69 03
Localización
Oficina Barcelona
C/ Balmes 397
Contacto
Correu

Serveis per a hospitals

T’oferim un itinerari amb diferents nivells d’intensitat, segons els reptes del centre hospitalari.

La nostra oferta s’adapta a les necessitats de les persones i al seu moment vital aportant, tant a la persona atesa com al seu entorn familiar, una solució diferencial de valor complementària a l’atenció i tractaments habituals.

Amb tot això, garantim la màxima qualitat de vida a nivell integral, en tractar tots els àmbits de la persona (físic, psicològic, social i espiritual).

+ - Beneficis per al centre hospitalari

 • Increment del benefici i la rendibilitat gràcies a l’ampliació de la cartera de serveis: Fa possible l’obertura d’una nova línia de negoci.
 • Reducció les estades mitjanes hospitalàries, afavorint la rotació de persones ateses. Quan el model de finançament del centre és per patologia, contribueix a augmentar els ingressos, ja que podem anticipar altes mèdiques.
 • Òptima gestió dels recursos:
  • Evita ingressos innecessaris.
  • Ajuda a disminuir les llistes d’espera als serveis d’urgència.
  • Facilita l’ús de recursos disponibles a un hospital d’aguts per a les persones que ho necessiten.
  • Redueix la pressió assistencial que provoca la saturació de serveis.
 • Poder oferir serveis únics que proporcionen un plus de qualitat a l’oferir un gran nombre de beneficis per a la persona atesa i el seu entorn.
 • Fidelització de clients.
 • Projectar una imatge de prestigi i innovació.
 • Diferenciació respecte a la competència.

+ - Suport i seguiment a persones amb malalties oncològiques

Dirigit a persones amb malalties oncològiques que necessiten orientació, assessorament i cures addicionals que no estan inclosos en el tractament de la pròpia malaltia (suport emocional, control del dolor, tractament dels efectes secundaris de la quimioteràpia i la radioteràpia, orientació i assessorament …).

Més informació

+ - Atenció i seguiment a persones amb malalties cròniques

Persones amb malalties cròniques avançades o pluripatología que generi un grau de dependència que requereixi d’assistència domiciliària: exemples de patologies típiques per a aquest cas.

També persones amb malalties cròniques en fase estable, que precisin seguiment en consulta: exemples de patologies típiques per a aquest cas.

Més informació

+ - Hospitalització a domicili

El servei d’hospitalització a domicili és una modalitat assistencial, que ofereix un conjunt de cures prestats en el domicili a pacients prèviament hospitalitzats, quan no precisen de l’estructura hospitalària, però encara necessiten vigilància activa i assistència o tècniques complexes.

Més informació

+ - Atenció intensiva a domicili per a persones amb necessitat de cures pal·liatives

Dirigit a persones amb una malaltia crònica o oncològica avançada que necessiten cures pal·liatives.

Un pla de salut enfocat a atendre la persona en el seu domicili i si ho desitja, pugui romandre a casa fins al final, en companyia dels seus.

Més informació

Demana més informació

atencion
Telèfon 24h
932 546 903
Localización
Oficina de Barcelona
C/ Balmes 397