Hospitalització a domicili

Demana més informació

atencion
Telèfon 24h
93 254 69 03
Localización
Oficina Barcelona
C/ Balmes 397
Contacto
Escriu-nos a

El servei d’hospitalització a domicili és una modalitat assistencial, que ofereix un conjunt de cures prestats en el domicili a pacients prèviament hospitalitzats, quan no precisen de l’estructura hospitalària, però encara necessiten vigilància activa i assistència o tècniques complexes.

Està orientat a tractar un problema puntual i amb intervenció temporal.

El mateix compta amb un equip de metges, infermer / es i fisioterapeutes, que porten un seguiment de la persona atesa al seu domicili, mitjançant visites presencials diàries, atenció al telèfon 24 hores i un sistema de monitorització que permet el seguiment remot per tractar diferents patologies.

+ - A qui va dirigit?

 • Persones amb patologia infecciosa aguda tributària de tractament antibiòtic parenteral: infecció respiratòria, infecció urinària, etc.
 • Persones amb patologia crònica descompensada o reagudizada: MPOC, insuficiència cardíaca, cirrosi hepàtica, insuficiència renal, etc.
 • Persones amb malaltia oncològica que necessitin tractaments simptomàtics, controls i nutricions.
 • Persones amb patologia quirúrgica: postoperatori immediat de cirurgia menor i mitja, postoperatori tardà i complicacions de cirurgia major, postoperatori de cirurgia ortopèdica, tractament d’escares i úlceres cutànies.

+ - Característiques del servei d'hospitalització a domicili

 • Coordinació d’hospitalització a domicili al centre hospitalari: un / a professional de Suanity que estarà ubicat / a a l’hospital realitzarà les activacions del servei “in situ”.
 • Atenció sanitària a domicili: una visita diària a domicili del metge i / o d’infermer / a segons sigui la necessitat de la persona atesa. Horari d’atenció: De dilluns a divendres: de 8 a 22 h.
 • Accés telefònic directe 24 hores: atenció telefònica immediata 24 hores, 365 dies a l’any per part del nostre personal sanitari.
 • Accés segur a la nostra plataforma de gestió de la salut: La mateixa permet contactar directament amb l’equip de professionals que atén a la persona, introduir dades, informes, proves mèdiques, tenir accés a continguts de salut i portar el control de la seva medicació. A través de la mateixa també es podran accedir a serveis addicionals.

+ - Procediments terapèutics de l'hospitalització a domicili

 • Oxigenoteràpia
 • Aerosolteràpia
 • Ventilació mecànica
 • Infusió subcutània
 • Administració de medicació intravenosa
 • Fluidoteràpia endovenosa
 • Nutrició artificialparenteral
 • Transfusions de sang
 • Sagnia
 • Paracentesi
 • Artrocentesi
 • Cures
 • Sondatges
 • Rehabilitacions
 • Punció lumbar
 • Obtenció de mostres per a laboratori
 • Altres segons necessitat

+ - Serveis addicionals

Serveis assistencials a domicili:

 • Fisioterapeuta
 • Podologia

Serveis de suport a domicili:

 • Medicines
 • Tasques de la Llar
 • Equipaments(llit adaptat, altres …)

+ - Cobertura

Ciutat de Barcelona i Madrid i les seves corresponents àrees metropolitanes.

+ - Durada

La durada del programa d’Hospitalització a Domicili és temporal, segons el tipus de patologia, l’estat del pacient i la prescripció del centre hospitalari que el deriva.

+ - Informa't ara

He llegit i estic d’acord amb l’Avís de Privacitat

Demana més informació

atencion
Telèfon 24h
93 254 69 03
Localización
Oficina Barcelona
C/ Balmes 397
Contacto
Escriu-nos a