ATENCIÓ A CRÒNICS

Demana més informació

atencion
Telèfon 24h
93 254 69 03
Localización
Oficina Barcelona
C/ Balmes 397
Contacto
Escriu-nos a

A qui va dirigit?

 • Persones amb malalties cròniques avançades o pluripatologia que generi un grau de dependència que requereixi d’assistència domiciliària.
 • Persones amb malalties cròniques en fase estable, que precisin seguiment en consulta.
 • Tipus de patologia a les quals donem cobertura: Malalties cardiovasculars, Diabetis, EPOC, Parkinson, ELA, Alzheimer.

Com treballem?

La nostra oferta està sobretot enfocada a atendra les persones en el seu domicili, tot i que també disposem de consulta pròpia.

A través d’una visita de diagnòstic inicial per part d’un metge el qual serà el referent i dissenyarem un pla de salut personalitzat.

Un cop iniciat, el pacient tindrà a un metge de referència a la seva disposició per acompanyar-lo i atendre’l durant tot el procés.

El servei està disponible a la ciutat de Barcelona i Madrid i les seves corresponents àrees metropolitanes.

Els serveis cobreixen la zona de Barcelona i àrea metropolitana.

+ - Característiques del servei de salut per a persones amb malalties cròniques

El mateix inclou una sèrie de serveis d’atenció i de seguiment a domicili.

L’objectiu és realitzar una assistència personalitzada i adaptada a les necesidadeslas persones ateses, de manera que reben una atenció global de qualitat.

L’atenció sanitària pot ser tant presencial com telefònica per millorar i estabilitzar l’estat de salut de la persona, de manera que tingui menys recaigudes i pugui evitar en la mesura possible desplaçaments i ingressos hospitalaris.

 

Serveis inclosos:

 • Una visita mèdica d’avaluació i diagnòstic inicial.
 • Supervisió per part d’un metge referent durant el procés.
 • Atenció telefònica 24 hores per part del nostre personal sanitari.
 • Una visita a domicili o en consulta setmanal en horari programat.
 • Visites extra si fos necessari.
 • Accés segur a la nostra plataforma de gestió de la salut. La mateixa permet contactar directament amb l’equip de professionals que atén a la persona, introduir dades, informes, proves mèdiques, tenir accés a continguts de salut i portar el control de la seva medicació.

+ - Informa't ara

PREGUNTES FREQÜENTS

+ - És posible de fer-li un seguiment a casa?

Sí, disposem d’un equp interdisciplinar de professionals especialitzats en l’atenció domiciliària.

+ - Podrien fer-se càrrec de tots els tractaments que ha de prendre?

Podem coordinar i controlar els diferents tractaments, amb una visió global que eviti incompatibilitats o duplicitats de tractaments.

+ - Es coordinarien amb els seus especialistes?

Quan fos necessari ens coordinaríem amb els especialistes seus de referència.

+ - Si la visiten a casa, es podria estalviar d’anar a les consultes dels especialistes?

Sí, en la majoria dels casos, ja que estaria controlada presencialment de forma continuada.

+ - En els últims mesos hem hagut d’anar a urgències en diverses ocasions, es podria evitar haver-hi d’anar?

Un percentatge important de situacions que porten a un serveis d’urgències poden ser resoltes en el domicili si intervenen professionals preparats i amb recursos.

+ - Cada cop que la ingressen ho passa molt malament, es desorienta i es posa molt nerviosa. Alguns dels problemes que té es podrien tractar a casa?

Sí, l’objectiu és tractar a casa la majoria del problemes clínics evitant les complicacions i incomoditats associades als i ingressos.

+ - La visitarien sempre els mateixos professionals?

El seguiment bàsic el farien els mateixos professionals encara que en moments puntuals podrien intervenir altres membres de l’equip.

+ - Qui decideix el ritme de les visites?

El ritme de les visites és a criteri clínic del professional, encara que sempre es respectarien les preferències del pacient i de la família.

+ - Si contractem un programa d’atenció intensiva i millora, podem passar a un programa més econòmic?

Sí, en tot moment es pot decidir lliurement de canviar de programa, encara que nosaltres els oferirem la nostra opinió sobre el que ens sembli més convenient en cada fase de la malaltia.

+ - Quan torna a casa després d’un ingrés passa uns dies molt delicats, podríem tenir servei fins que es normalitzés la situació

Sí, podem fer el servei només durant aquest període.

+ - Si truquem al telèfon de les 24 hores, haurem d’explicar cada cop tot des del principi?

No, el professional que l’atengui accedirà de forma immediata a la historia clínica a través de la plataforma de salut.

+ - Si tenim un problema un dia festiu, ens vindran a casa?

Sí (si tenen el servei contractat), disposem de l’equip de guàrdia en dies festius.

+ - Si tenim un problema a la nit, ens vindran a visitar?

Sí (si tenen el servei contrctat), dispossem de l’equip de guàrdia en horari nocturn. La visita es farà segons el criteri mèdic.

+ - Ens han parlat del testament vital. Ens poden orientar sobre el que s’ha de fer?

Sí, els nostres professionals els poden explicar què és, les opcions que hi ha per fer-lo i fins i tot els hi podem facilitar models.

+ - És al llit tot el dia i no sabem quin tipus d’ajuda li cal. Ens podran orientar? I si li cal un altre tipus de llit o matalàs?

Els podem orientar sobre les possibles ajudes tècniques que els hi calguin en cada moment i si ho desitgen podem posar-los en contacte amb proveïdors de qualitat.

+ - Els podrem conèixer abans que vinguin a casa a fer la primera visita?

Sí, podem fer un reunió a les nostres consultes perquè ens coneguin in situ i respondre a tots els dubtes o preguntes i si ho prefereixen podem anar al seu domicili.

+ - Si millora i prefereix sortir de casa i anar a la consulta, tenen servei de visita a la consulta?

Sí, podem atendre’l també a la consulta quan estigui en condicions de venir i si així ho prefereix, conservant tota la seva història clínica.

+ - Quins altres serveis ens poden oferir?

Podem oferir-los els serveis de suport psicològic, suport emocional mitjançant musicoperàpia i / o artteràpia, sessions de fisoteràpia i una sèrie de serveis d’infermeria com:

 • Administració de medicació parenteral: intramuscular, subcutànea, intravenosa,…
 • Control periòdic de les constants i paràmetres clínics
 • Seguiment i tractament de llagues i ferides
 • Sondaje vesical, lavados vesicales
 • Ènemes de neteja, col·locació de sonda recta
 • Control post-quirúrgic
 • Control de períodes de convalescència
 • Control i cures d’ ostomies (colostomia, nefrostomia, gastrostomia)
 • Control i cures de drenatges
 • Col·locació i cures de sonda nasogàstrica
 • Control de nutrició enteral o parenteral
+ - Què he de fer per a contractar seus serveis?

Trucar a les nostres oficines, al telèfon 932546903 i l’atendrem amb molt de gust.

Demana més informació

atencion
Telèfon 24h
93 254 69 03
Localización
Oficina Barcelona
C/ Balmes 397
Contacto
Escriu-nos a