Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html.suanity.com/wp-content/themes/skyetheme/framework/modules/title/title-functions.php on line 448

Nous serveis de salut per a professionals

Nous serveis de salut per a professionals

Amb l’objectiu d’oferir una major cobertura a les persones que atenem, Suanity, amplia el seu catàleg de serveis a professionals de la salut, hospitals, companyies asseguradores de la salut i decessos.

En Suanity acompanyem, tenim cura i atenem a les persones en diverses situacions a què ens hem d’enfrontar al llarg de la vida. Oferim serveis d’atenció a la salut orientats a que la persona pugui romandre al seu domicili i entorn. Per això comptem amb un equip de professionals i el suport d’eines tecnològiques especialment dissenyades per a cobrir aquestes necessitats.

A través dels nostres serveis donem cobertura a diferents col·lectius:

Nous serveis de salut per a professionals

Sent fidels als nostres valors, hem ampliat la nostra cartera de serveis especialitzats per a professionals i corporacions:

Suanity ofereix un programa de col·laboració que permet als professionals de la salut derivar als seus pacients de Barcelona i àrea metropolitana perquè es puguin beneficiar dels nostres serveis.

El programa de col·laboració està orientat a tot tipus de personal sanitari que tracti directament a persones amb malalties cròniques, oncològiques o amb necessitats de cures pal·liatives.

Hem dissenyat un conjunt de plans de salut orientats a cobrir les necessitats específiques de les companyies asseguradores de la salut i decessos. A través dels mateixos, proposem un itinerari ampli amb diferents nivells d’intensitat, segons els reptes de la companyia.

La nostra oferta s’adapta a les necessitats de les persones i al seu moment vital aportant, tant a la persona atesa com al seu entorn familiar, una solució diferencial de valor complementària a l’atenció i tractaments habituals.

A través dels nostres plans de salut oferim un servei adaptat a les necessitats de les persones i al seu moment vital, tot això, garantint la màxima qualitat de vida a nivell integral, en tractar tots els àmbits de la persona (físic, psicològic, social i espiritual).

El nostre servei per a hospitals engloba des de suport i seguiment a persones amb malalties oncològiques, cròniques, l’atenció intensiva a domicili per a persones amb necessitat de cures pal·liatives fins hospitalització a domicili.

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.