Què és la Psicologia Positiva en el càncer?

Què és la Psicologia Positiva en el càncer?

Què és la Psicologia Positiva en el càncer?

La Psicologia Positiva estudia les bases del benestar psicològic i de la felicitat, així com les fortaleses i virtuts humanes.

Treballant els aspectes més positius de les persones com la creativitat, l’intel·ligència emocional, la felicitat, l’humor… s’aconsegueix fomentar el benestar i la qualitat de vida dels pacients i aquests estan més optimistes, troben un sentit vital, creixen com persones, augmenta l’esperança i la felicitat.

Afrontar un càncer amb una actitud positiva obtindrà millors resultats que fer-ho amb una actitud derrotista i pessimista.

La Psicologia Positiva ajuda a afrontar millor el càncer.

La teràpia en Psicologia Positiva ajuda a millorar l’estat d’ànim dels pacients amb càncer, a més, redueix l’angoixa i afronten la malaltia amb un funcionament psicològic més positiu.

Les accions que es duen a terme mitjançant aquest tipus de teràpies busquen, més que controlar les emocions, aprofundir-hi per facilitar canvis vitals positius.

En el passat, els tractaments psico-oncològics servien per ensenyar a controlar el malestar emocional i l’estrès, ja que es pensava que el problema eren les reacciones emocionals a la malaltia i es centraven a intentar que el pacient no patís.

El que busca la Psicoongologia Positiva és que la persona amb càncer redueixi i assimili el malestar emocional que pateix focalitzant-se en el que funciona especialment bé a la seva vida. És a dir, no busca desfer-se del patiment, sinó ampliar la consciència vital de com un vol actuar ara que la vida ha estat amenaçada i mirar de trobar la millor versió d’un mateix en un moment tan crític.
S’ha demostrat que l’estar bé amb un mateix millora l’estat d’ànim, ajuda a afrontar el càncer i redueix el malestar emocional provocat per la malaltia.

Un altre dels avantatges d’aquest tractament és que facilita la reincorporació laboral un cop finalitzada la malaltia.

Sorry, the comment form is closed at this time.