Serveis a particulars

Plans de salut

Suanity aspira a acompanyar, cuidar i atendre a les persones en diverses situacions a les quals ens hem d’enfrontar al llarg de la vida, i que afecten directament a la nostra salut o a la de persones estimades per això aportem serveis i eines per recuperar el control de la nostra pròpia salut.

Els serveis que oferim formen part dels nostres plans d’atenció a la salut, organitzats per donar resposta a les necessitats de la persona i la seva família.

Oferim els següents plans de salut: atenció a persones amb malalties cròniques, atenció a persones amb malalties oncològiques i atenció a persones amb malaltia avançada o en fase final.

La prioritat dels nostres plans de salut és que la persona pugui romandre al seu domicili i en el seu entorn. Per a això comptem amb un equip de professionals i el suport d’eines tecnològiques que ens faciliten l’atenció medica al domicili.

cronics

Atenció a persones amb malalties cròniques

+ - Atenció a crònics a domicili

Persones amb malalties cròniques avançades o pluripatologia que generi un grau de dependència que requereixi d’assistència domiciliària.

Persones amb malalties cròniques en fase estable, que necessitin seguiment en consulta.

Més informació
oncocat

Atenció a persones amb malaltia oncològica

+ - Atenció Oncològica

Dirigit a persones amb malalties oncològiques que necessiten orientació, assessorament i cures addicionals que no estan inclosos en el tractament de la pròpia malaltia (suport emocional, control del dolor, tractament dels efectes secundaris de la quimioteràpia i la radioteràpia, orientació i assessorament…).

Més informació
paleatives01

Atenció a Persones amb malaltia avançada o en fase final

+ - Cures pal·liatives a domicili

Dirigit a persones amb una malaltia crònica o oncològica avançada que necessiten cures pal·liatives.

Un pla de salut enfocat a atendre a la persona al seu domicili i si ho desitja, pugui romandre a la seva casa fins al final, en companyia dels seus.

Més informació

+ - Demana més informació

Demana més informació

atencion
Telèfon 24h
93 254 69 03
Localización
Oficina de Barcelona
C/ Balmes 397
Contacto
Escriu-nos a